Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Vyřazení osvětlovacího zařízení

22. 11 2011 | Městská část Praha 12, v rámci snahy o zlepšení životního prostředí, zajistila pro občany další rozšíření možností třídění komunálního odpadu zřízením sběrných míst pro odkládání vyřazených osvětlovacích zařízení v budovách Úřadu městské části Praha 12.

Vyřazené žárovky a zářivky, které jsou zařazeny do kategorie nebezpečného odpadu, občané mohli dosud odevzdávat ve sběrném dvoře nebo využít služeb mobilního sběru nebezpečného odpadu, který pro městskou část Praha 12 organizuje Magistrát hl. m. Prahy. Výše uvedené možnosti jsou ale pro občany mnohdy hůře dostupné a stává se, že použitá osvětlovací tělesa často končí v kontejnerech na směsný komunální odpad a společně s ním na skládkách, kde mohou poškozovat životní prostředí. Z toho důvodu městská část Praha 12 uzavřela smlouvu o zřízení sběrných míst s firmou EKOLAMP s. r. o., která provádí zpětný odběr vyřazených osvětlovacích těles. 

Sběrné nádoby, do kterých mohou občané odkládat vyřazená osvětlovací zařízení, jsou instalovány v těchto budovách Úřadu městské části Praha 12:

- vestibul radnice městské části Praha 12 v Pískové ulici č. 830,
- budova odboru výstavby v ul. Hausmannova č. 3014 v zádveří za vchodovými dveřmi,
- budova živnostenského odboru v ul. Hausmannova č. 3013 v chodbě u vstupu,
- budova odboru sociálních věcí v ul. Čechtická č. 758, pavilon B ve vstupní chodbě u dveří pro návštěvníky.
- budova odboru životního prostředí a dopravy v ulici Cílkova č. 796 v chodbě za vstupními dveřmi z ulice Cihlářova.

Kromě zlepšení životního prostředí bude mít spolupráce s firmou EKOLAMP s. r. o. pro městskou část Praha 12 i další přínos v podobě finanční odměny, kterou bude firma EKOLAMP s. r. o. městské části Praha 12 každoročně vyplácet a jejíž výše bude závislá na množství odevzdaných vyřazených osvětlovacích těles.

www.praha12.cz 

Diskuse

 
.

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO