Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Vyhodnocení ankety s občany

5. 07 2011 | V modřanském kině proběhlo 22. června 2011 za účasti občanů Prahy 12 a představitelů městské části první vyhodnocení ankety o naší společné budoucnosti v Praze 12.

Anketní šetření, které se v městské části uskutečnilo, mělo tři hlavní cíle: zjistit, jak občané vnímají vybrané problémy každodenního života, dále zjistit, jak občané hodnotí vybrané aspekty veřejného života a konečně zjistit názory občanů na podporu vybraných segmentů.

Z výsledků, které prezentoval sociolog PhDr. Pavel Klůs, vyplynulo, že čtyři pětiny respondentů demonstrovaly silný pozitivní vztah k městské části, který by se dal charakterizovat jako lokální patriotismus.

Z hlediska představ o budoucí podobě městské části si více jak dvě pětiny respondentů představují městskou část jako místo pro klidný život.

Možné problémy nejsou vnímány příliš dramaticky. Jako problémové vnímá více jak polovina souboru respondentů následující oblasti: bezpečnost a kriminalita, sprejerství, příliš intenzivní výstavba, úklid ulic, ubývání malých soukromých obchodů a služeb a do jisté míry i rozmístění pracovišť Úřadu v rámci městské části. Jako bezproblémové jsou naopak vnímány dostupnost informací o kulturním, sportovním a společenském dění, dostupnost zdravotnických služeb, privatizace bytového fondu, dostupnost informací o dění v městské části, možnosti pro volnočasové aktivity, obslužnost MHD a orientační značení. Za zmínku také stojí fakt, že příliš intenzivní výstavba se objevuje takřka ve všech skupinách. Lze ji tak chápat jednak jako faktor, hodnocený spíše jako hrozba.

Celkově lze prohlásit, že respondenti ankety jsou s veřejným životem v městské části spíše spokojeni nebo jej hodnotí spíše neutrálně. Je příjemným zjištěním, že se nepodařilo identifikovat aspekt veřejného života, se kterým by respondenti celkově projevili nespokojenost.

Názory na podporu, kterou městská část věnuje jednotlivým oborům, představují poměrně silný a komplexní nástroj pro strategické plánování, ale i pro vytváření představ o nejbližším rozvoji městské části. Tyto názory lze primárně rozdělit do dvou skupin. Do první spadají obory, které by měly podle názorů respondentů mít větší podporu než doposud. Jedná se o bezpečnost, kulturu, údržbu chodníků a cest, pracovní příležitosti, údržba a rozšiřování zeleně, drobné a střední podnikání, školství, informovanost obyvatel, sociální a zdravotní služby. Druhá skupiny si podle názorů respondentů zaslouží stejnou podporu jako doposud. Jedná se o údržbu a rozšiřování cyklostezek, sport, cestovní ruch a průmysl. Na druhou stranu je však patrné, že myšlenka podpory průmyslu se příliš velké popularitě netěší a její hodnocení je ambivalentní. V případě zdravotnictví či údržby a rozvoje zeleně nelze jednoznačně určit, zda zachovat stávající úroveň podpory nebo ji zvýšit, ale rozhodně by nebylo vhodné tuto podporu snížit. Naopak o všech ostatních oborů lze jednoznačně identifikovat potřebu zvýšení podpory, kterou deklaruje nadpoloviční většina všech respondentů. V případě podpory drobného a středního podnikání, údržby silnic, pracovních příležitostí, údržby chodníků či cest a kultury se jedná dokonce o více než třípětinovou většinu respondentů. Zvýšení podpory bezpečnosti pak doporučují takřka všichni respondenti.

Podrobné vyhodnocení bude uvedeno na webových stránkách Prahy 12.

V souvislosti s touto anketou uspořádala městská část Praha 12 výtvarnou soutěž pro žáky základních škol "Malujeme budoucnost Prahy 12" aneb co nám chybí na Praze 12. Soutěž vznikla proto, aby bylo možné změny naší městské části navrhnout i za přispění nápadů a zapojení nejmladší generace.

www.praha12.cz

Diskuse

 
.

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO