V ROP Jihozápad a Moravskoslezsko se neoprávněně proplácelo

V regionálních operačních programech Jihozápad a Moravskoslezsko bylo od roku 2007 do loňska neoprávněně proplaceno 187,7 milionu korun, což byla pětina z kontrolované sumy, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Kontroloři prověřili 28 projektů celkem za 950,2 milionu korun a odhalili porušování zákona o veřejných zakázkách způsobené hlavně nedostatečnou kontrolou projektů. ČTK o tom informovala mluvčí NKÚ Olga Málková. Regionální rady Moravskoslezsko i Jihozápad s výsledky kontroly nesouhlasí a předaly kontrolorům námitky.

Viceprezident NKÚ Miloslav Kala řekl novinářům, že oba programy mají společný formalismus, byrokratické dodržování povinností a nedostatečnou kontrolu a hodnocení jednotlivých fází projektu.

"Kontrola formálně administrativně proběhla, ale vůbec neodhalila zjevné skutečnosti. Neodpovídá řada věcí, například výměry či materiál, které by při provedení kontroly musely být zjevné," řekl Kala na adresu kontrol ze strany regionálních rad nebo příjemců dotací. Proplácely se podle něj stavby, které vůbec nevznikly, nebo měly jiné vlastnosti, než bylo uvedeno. NKÚ chyby oznámil finančním úřadům, které zahájí postup pro porušení rozpočtové kázně a budou žádat vrácení peněz do státního rozpočtu. Zda na základě kontrol podá úřad i trestní oznámení, ale Kala nechtěl říci. "Posuzujeme zjištění, a podle toho se rozhodneme," uvedl.
 
NKÚ kontroloval příjemce dotací i regionální rady, které projekty vybírají a dohlížejí na jejich průběh a vyúčtování. "Například regionální rada Jihozápad umožnila dvěma manažerům, kteří mají projekty hodnotit nezávisle na sobě, konzultovat svou práci. Pak se v hodnoceních i výstupech naprosto shodovali," uvedl NKÚ. Rada tím podle něj porušila evropské i vlastní předpisy.
 
Neoprávněně byly peníze vyplaceny například Českému Těšínu, který z ROP pro Moravskoslezsko získal peníze na úpravu chodníků, parkoviště a inline dráhy. Kontroloři na místě zjistili, že město nevystavělo vše, co v projektu přislíbilo. "Přesto si ale nechalo proplatit celou dotaci, tedy o 345,6 tisíce korun navíc, a porušilo tak rozpočtovou kázeň," uvedl NKÚ.
 
Obec Boršov nad Vltavou na Českobudějovicku zase zkolaudovala stavbu o měsíc a půl později, než podle projektu měla. Porušila tak podmínky smlouvy. Rada Jihozápad přesto schválila proplacení 30,5 milionu korun.
 
Kontroloři našli i velké rozdíly v cenách zpracování žádostí o dotace a řízení projektů. U některých žadatelů představovaly tyto náklady méně než procento z ceny projektu, u jiných naopak více než pět procent.
 
Z ROP Jihozápad se rozdělují evropské dotace pro Jihočeský a Plzeňský kraj, z ROP Moravskoslezsko dotace pro Moravskoslezský. Představitelé Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jiří Trnka a jeho podřízený Martin Půlpytel čelili kvůli rozdělování dotací obvinění ze zneužití pravomoci, soud je ale zatím nepravomocně obžaloby zprostil.
 
Mluvčí Regionální rady Moravskoslezsko Michal Sobek ČTK řekl, že s výsledkem kontroly NKÚ nesouhlasí a své námitky kontrolorům předali. "Zpráva říká, že systém čerpání peněz v Moravskoslezsku je dobře nastavený a funkční. Sami jej navíc považujeme za velmi transparentní," uvedl. Dílčí nedostatky v kontrole zakázek a proplácení výdajů prý rada sama řeší.
 
"U sporných veřejných zakázek jsme poslali podněty na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud ÚOHS potvrdí porušení zákona s vlivem na výběr nejvhodnější nabídky, příjemci budou vyzváni k vrácení části proplacené dotace," řekl Sobek. U neoprávněně použitých dotací se podle něj objevila dílčí pochybení. Rada s příjemci jedná, část peněz už vrátili.
 
Kontroly prováděné radou jsou podle Sobka pečlivé. "Za rok 2011 byly odhaleny nezpůsobilé výdaje v hodnotě 31,5 milionu korun, 1,23 procenta z kontrolovaného objemu," dodal.
 
Tvrzení NKÚ odmítá i regionální rada ROP Jihozápad, kontrolní úřad se prý dopustil zjevných pochybení. "Informace NKÚ jsou názorem tohoto úřadu, nikoliv skutečností. Proto jsme podali proti některým z výsledků námitky," sdělil ČTK mluvčí ROP Jihozápad Radek Polák. Oznámení NKÚ podle něj neovlivní fungování programu a čerpání dotací.
 
zdroj: ČTK