V Modřanské rokli probíhal úklid

V pátek 20. dubna ve 14.00 hod. se sešly k úklidu Modřanské rokle čtyři desítky dobrovolníků. Lidé sesbírali několik hromad odpadků. Dále byly natřeny a vyčištěny orientační tabule na Kamýku a v Modřanské rokli, vyměněna byla tabule číslo 5 a celá stojna s tabulí číslo 1 na Kamýku.

V pátek 20. dubna ve 14.00 hod. se sešly k úklidu Modřanské rokle čtyři desítky dobrovolníků. Lidé sesbírali několik hromad odpadků. 

Dále byly natřeny a vyčištěny orientační tabule na Kamýku a v Modřanské rokli, vyměněna byla tabule číslo 5 a celá stojna s tabulí číslo 1 na Kamýku. Za městskou část přiložila ruku k dílu místostarostka Eva Tylová.

Akce, kterou uspořádaly ZO Českého svazu ochránců přírody Koniklec a ÚMČ Praha 12, se zúčastnili i žáci ze ZŠ Na Beránku v čele s panem učitelem Ivanem Štěpkou a dětská skupina Ostříži z Kamýku.