Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Úspěšný sber vysloužilých drobných elektrozařízení

14. 11 2011 | Zkušební projekt sběru vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií do stacionárních kontejnerů poskytnutých společností ASEKOL s.r.o. proběhl v průběhu měsíců červen-září letošního roku na území hlavního města Prahy. Hlavním cílem projektu bylo rozšíření sběrné sítě vysloužilých drobných elektrozařízení.

V rámci tohoto projektu bylo na území hl. m. Prahy, v jeho severovýchodní části, rozmístěno 21 kontejnerů. Během tří měsíců bylo vysbíráno celkem 5 460 kg vysloužilých drobných elektrozařízení a 236 kg baterií. Vzhledem k těmto vysokým číslům a také pozitivnímu přístupu občanů bylo rozhodnuto v tomto projektu pokračovat dále.

Svoz stacionárních kontejnerů určených ke sběru vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií probíhal 1x měsíčně. Průměrné sebrané množství drobných elektrozařízení činilo v Praze 124 kg (za období jednoho svozu na jednu nádobu) - pro porovnání průměr na jednu nádobu v rámci celé ČR činí 78 kg.
Stanoviště vhodná k umístění výše uvedených kontejnerů byla vytipována Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ve spolupráci s příslušnými úřady městských částí. Obsluhu stacionárních kontejnerů zajišťovala svozová společnost Pražské služby a.s. Veškeré náklady spojené s tímto zkušebním projektem byly hrazeny kolektivním systémem ASEKOL s.r.o., který rovněž zajistil ekologickou recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů
 
V průběhu měsíce září byly vyzvány další městské části, které nebyly zahrnuty do zkušebního projektu, aby na svém území vytipovaly lokality, které považují za vhodné k umístění stacionárních kontejnerů ke sběru vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií.
 
Během 1. čtvrtletí 2012 by se počet červených kontejnerů měl rozšířit o dalších 100 kusů. Informace o umístění kontejnerů budou k dispozici koncem roku 2011 na internetových stránkách: http://envis.praha-mesto.cz/odpady
 
Tento zkušební projekt navázal na celorepublikový projekt realizovaný v letech 2009-2011, při němž bylo na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy rozmístěno více než 1 300 stacionárních kontejnerů.
 

Diskuse

 
.

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO