Společnost Accenture si dává za cíl do roku 2025 dosáhnout genderové vyváženosti

Společnost Accenture dnes oznámila, že do roku 2025 dosáhne genderové vyváženosti pracovníků ve společnosti, tj. 50 % žen a 50 % mužů.  

„Díky diverzitě je náš byznys silnější a inovativnější, a co je nejdůležitější, svět se díky ní stává lepším místem,“ prohlásil Pierre Nanterme, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Accenture. „Vytyčením tohoto nového cíle vysíláme našim zaměstnancům i našim klientům důležité poselství a potvrzujeme tak náš závazek ohledně genderově vyvážené pracovní síly.“

V současné době pracuje celosvětově v Accenture 150 000 žen, což je téměř 40 % zaměstnanců. Během posledních několika let si společnost stanovila milníky na cestě k rovnosti mužů a žen. Mezi ně patří:

•    Dosáhnout toho, aby ženy tvořily 40 % pracovníků v roce 2017; tohoto cíle bylo dosaženo o rok dříve
•    Podporovat postup co největšího podílu žen na úroveň generálních ředitelek v roce 2016
•    Docílit růstu procentuálního podílu žen na pozicích generální ředitelky na celosvětové úrovni na 25 % do roku 2020
  
Společnost Accenture podnikla na cestě k dosažení genderové vyváženosti řadu kroků pro podporu žen, včetně následujících:

•    Podpora žen, které jsou ve společnosti na seniorních pozicích, aby mohly povýšit na úroveň, kde jsou odpovědné za příjmy společnosti. Od doby spuštění před šesti lety bylo v celosvětovém programu pro leadership povýšeno 80 % žen, případně došlo k významnému rozšíření jejich pravomocí a zodpovědnosti.
•    Zajištění transparentnosti. Společnost si stanovila a zveřejnila jasné, měřitelné cíle za účelem růstu počtu žen a zveřejnila demografická data týkající se zaměstnanců v mnoha zemích včetně USA, Kanady, Jižní Afriky, Japonska, Indie a zemí ASEAN.
•    Spuštění iniciativ, které ženám umožní získat požadované dovednosti. Například program Women in Technology (Ženy a technologie) pomáhá urychlovat cestu vysoce výkonných žen na pozice technického architekta, která je velmi žádaná.
•    Spolupráce firem a vlád za účelem dosažení ještě větší genderové vyrovnanosti na pracovišti; závazky, které zahrnují například vládní příslib rovného odměňování nebo paradigma parity. 

„Přijímáme diverzitu jako zdroj kreativity a konkurenční výhody,“ řekla Ellyn Shooková, která je ve vedení oddělení leadershipu a lidských zdrojů ve společnosti Accenture. „Jelikož směřujeme k metě ´25 z 50´, naším hlavním cílem je vytvořit skutečně lidské prostředí, kde mají lidé opravdový pocit sounáležitosti, kam mohou chodit každý den a být tím, kým jsou. Pak mohou být nejlepší jak na odborné, tak na osobní úrovni.“