Senioři chtějí úspory ukládat do produktů, jež jsou pojištěny

Pro 75 procent seniorů je důležité, aby měli své úspory pojištěny. Většina z nich ale nedokáže určit, na které finanční produkty se pojištění vkladů vztahuje. Na dvě třetiny Čechů ve věku mezi 55 a 70 roky nemá naspořeno více než 75.000 Kč. Vyplývá to z průzkumu Fondu pojištění vkladů mezi 837 respondenty ve věku od 55 do 70 let. 

Velká část dotazované skupiny považuje za kryté pojištěním vkladů i ty finanční produkty, na něž se pojištění vkladů nevztahuje. Příkladem jsou dluhopisy a směnky, u nichž si téměř 32 procent dotázaných myslí, že jsou pojištěny. Podobně je tomu u akcií, kde stejný názor zastává skoro 19 procent respondentů. 
    
Příliš velká znalost však nepanuje ani u tradičních a nejvyužívanějších produktů, které zákonné pojištění naopak pokrývá. Zůstatek na termínovaném a vkladovém účtu z tohoto pohledu za bezpečný považuje 61,4 procenta dotázaných, zůstatek na běžném účtu téměř 65 procent a zůstatek na vkladní knížce 44,9 procenta dotázaných. 
    
"Neznalost finančních produktů, na které se povinné ručení vztahuje, je poměrně překvapující. Už jen proto, že tito lidé často rozhodují o svých jediných úsporách, které jim mají zajistit důstojné stáří. Navíc tato věková skupina naplno prožila krachy kampeliček a bank v 90. letech minulého století," uvedla výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů Renáta Kadlecová. 
    
Vliv na neznalosti u řady finančních produktů má podle ní zcela jistě poměrně složitá a různorodá terminologie, kterou finanční instituce a finanční poradci v komunikaci s klienty používají. Dále pak nezanedbatelnou roli hraje fakt, že většina starších spoluobčanů není schopná uspořit tak velkou částku, která by je nutila se investováním a s tím spojenými možnými riziky aktivně zabývat. A nakonec se na neznalosti může podepsat i přílišná důvěra v mnohdy nepravdivé a zavádějící informace, které senioři od zástupců různých společností dostávají, dodala. 
    
Všechny vklady fyzických osob v bankách, záložnách a stavebních spořitelnách jsou stoprocentně pojištěny do výše 100.000 eur (2,7 milionu Kč). V případě, že by finanční instituce nemohla splnit své závazky, vyplácí vklady Fond pojištění vkladů. 
 
zdroj: ČTK