Právě se nacházíte:

River Surfing v Praze

Koncem minulého týdne se Praha stala hlavním městem river surfingu. Na ostrově Štvanice se od 20. do 22. října konal mezinárodní River Surfing Network Summit, který přivítal zástupce a konstruktéry z celkem jedenácti projektů po celé Evropě.

Součástí nabitého programu Surfing Network Summit byla nejen teoretická část plná širokého spektra témat (od druhů konstrukce vln, přes možnosti financování těchto projektů až po river surfing jako profesionální sport), ale také část praktická zahrnující samotnou jízdu na vltavské umělé vlně.

Surfování na říčních vlnách zažívá v mnoha státech Evropy prudký vzestup popularity. Sport říčního surfování, tedy river surfing, slouží jako oblíbená alternativa k oceánskému surfingu nebo také k wakeboardingu. V Praze byla tato umělá vlna zpřístupněna veřejnosti teprve v dubnu, od té doby ji však navštívilo téměř 800 surfařů a v příštím roce se očekává zájem ještě vyšší. V návaznosti na rychlý růst tohoto sportu vznikla v letošním roce River Surfing Network – neformální aliance provozovatelů river surfingových sportovišť v Evropě. „Tato událost sloužila především ke sdílení zkušeností, navázání vzájemné spolupráce a sestavení “kuchařky” pro vytvoření nové vlny,“ komentuje zakladatel Projektu Vlny Štvanice a pořadatel akce Martin Leskovjan.

River Surfing Network Summit 2023

Událost nabídla bohatý program, který zahrnoval odborné prezentace profesionálních tvůrců vln jako je profesor Robert Meier-Staude z Hochschule München, také debaty o vývoji říčních vln, finanční udržitelnosti, členství a komunitě, či o river surfingu jako profesionálním a soutěžním sportu. Dále proběhly obecné diskuze o návrhu, designu a výběru vhodného místa pro novou říční vlnu. Svůj prostor dostalo téma vztahů s povodím a městem či rozhovor o normách, odpovědnosti a možných výzvách. Nezapomnělo se ani na téma bezpečnosti, financování nových vln nebo závěrečnou diskusi o budoucnosti nově vzniklého mezinárodního river surfového uskupení v Evropě. Díky rozsáhlým debatám se účastníci dozvěděli, jak si udržet stálé zákazníky i přes zimu, zjistili možnosti financování těchto projektů a zároveň se mohli inspirovat projekty již zaběhlými.

Teorie byla pravidelně prokládána ježděním na vlně, během kterého si mohli účastníci vyzkoušet kvalitu štvanické vlny. Nesměla chybět ani neformální část – společná večeře či sobotní afterparty, během které se účastníci měli možnost setkat s místní komunitou.

„Příjemně mě překvapila hojná účast kolegů z celé Evropy a zároveň jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet jízdu na pražské vlně, kterou považuji za jednu z nejlepších v Evropě,“ říká Jaun Paul Smith, spolupořadatel a zakladatel projektu LAHNWELLE – Německo.