Průmysl 4.0 změní trh práce v České republice

Nástup čtvrté průmyslové revoluce přinese výrazné změny na trhu práce. Budou pro českou ekonomiku pozitivní nebo negativní? Jaké můžeme očekávat dopady, koho se dotknou nejvíce? Na co se mají firmy připravit? 

Průmysl 4.0 se nedotkne pouze výrobních podniků

Průmysl 4.0 se u nás často zužuje na zavádění robotizace a automatizace do výroby, nutnost investovat do technologií, modernizovat a převést tak české firmy do digitální éry. To je ale jenom jeden z pohledů na tuto problematiku – průmysl 4.0 s sebou nese také výraznou změnu struktury trhu práce. Nejde jen o nahrazení lidské práce stroji, i když to samo o sobě bude revoluční, především proto, že na rozdíl od předcházející průmyslové revoluce nepůjde jen o práci manuální. Díky výrazným pokrokům ve vývoji umělé inteligence a strojového učení budou roboti schopní pracovat v dopravě a logistice, administrativě, zastanou řadu postů v bankovnictví, finančnictví, službách, státní sféře, ale budou schopní vykonávat i manažerskou činnost. 

Pro českou ekonomiku to bude ohrožení i příležitost

Jedním z předpokládaných dopadů čtvrté průmyslové revoluce bude návrat výroby do „vyspělých“ ekonomik z oblastí, kde je levná pracovní síla. To znamená pro část našeho průmyslu občas pejorativně nazývaného „montovnou“ značné ohrožení, protože Česká republika má největší podíl průmyslu na celkové ekonomice ze všech evropských států, tvoří více než 45 % HDP. Na druhou stranu jde ale také o příležitost, zejména pokud se podaří podchytit invenci technicky zaměřených lidí, kterých je ve výrobě dostatek. Revoluční změny v uspořádání prakticky všech výrobků i jejich výrobních postupů otevřou dveře rozsáhlé inovaci a generační výměně v podstatě ve všech oborech.

Co se bude měnit

V současné době, kdy je velký nedostatek zaměstnanců, se může zdát irelevantní zajímat se o to, co budou dělat lidé z široké škály profesí, které v souvislostí s nástupem robotizace a automatizace zmizí. Už teď je jisté, že se zcela změní struktura pracovního trhu. Lidé se uplatní zejména v oborech, které vyžadují kreativitu, předvídavost, reakci na nečekané podněty a empatii. Na významu získají měkké dovednosti, kreativita, schopnost vést lidi, ale především schopnost a chuť vzdělávat se a doplňovat své dovednosti podle požadavků trhu. To ale předpokládá zásadní změny v koncepci vzdělávání, a to nejen školního, ale celoživotního.

V oblasti práce s lidmi to bude znamenat téměř revoluční změny – občas už se vedle průmyslu 4.0 zmiňuje i společnost 4.0 a HR 4.0. Jaké výzvy právě HR obor čekají? Jaké nové pracovní pozice vzniknou? Kolik lidí nahradí moderní technologie? Jaký je současný stav Průmyslu 4.0 v České republice? Čím si zachránit práci a čím získat náskok? Jak se změny projeví v dalších HR procesech jako recruitment, odměňování, motivovanost a celý budoucí leadership? To jsou některá z témat přednášek a následných diskusí na odborném veletrhu HR days. Promluví zde i zástupci firem, které jsou u nás v tomto ohledu nejdál. Tomáš Dostál ze ŠKODA AUTO k tomu vysvětluje: „Úspěchy ŠKODA AUTO v rychle se měnícím prostředí čtvrté průmyslové revoluce stojí zejména na spokojených zaměstnancích. Návštěvníci se budou moci přesvědčit, co všechno pro naše lidi děláme.“ 

HR days se uskuteční ve dnech 7. - 8. 11. 2018 v areálu výstaviště PVA EXPO v Praze-Letňanech.