Průmysl 4.0: Nové technologie budou potřebovat vodu. A její efektivní využívání

Průmysl 4.0 je spojován s vývojem nových technologií, zapomíná se ovšem na nároky, které s sebou ponese jejich provoz. A na surovinu, bez níž se neobejde. Čištění a recyklace odpadních vod mají být součástí všech nových průmyslových řešení, což bude revoluční změna. Momentálně totiž velká většina českých firem vodu, která se může brzy stát nejcennější surovinou, vůbec neřeší.   

„Ani nově vyvinuté stroje či výrobní postupy se neobejdou bez chlazení, vytápění, zvlhčování, bez využívání páry, a tedy bez vody. V současné době se přitom v zemědělství a průmyslu ztrácí v obrovském množství,“ říká Miroslav Maňásek ze společnosti Aquarex Waterprofit, která se specializuje na řešení pro úpravu a management vody a podle jejíhož průzkumu s ní plýtvá plných 85 % českých firem.  

V blízké budoucnosti se situace podle všeho bude otáčet, české společnosti by měly být odpovědnější. Předpokládá to vládou schválený dokument Iniciativa Průmysl 4.0, který odkazuje na čtvrtou průmyslovou revoluci. Ten považuje dostupnost vody za jeden z největších problémů blízké budoucnosti, a zároveň předpokládá, že nakládání s touto tekutinou, její zadržování v krajině, čištění a recyklace odpadních vod budou součástí všech nových průmyslových řešení. „Pokud odpadní průmyslové vodě věnujeme dostatečnou péči, což zahrnuje hlavně její filtraci a úpravu, může být znovu využita pro celou řadu účelů,“ potvrzuje Miroslav Maňásek.

Dohledová centra pro sledování koloběhu vody ve firmách jsou dnes spíše raritou, do budoucna by měla být využívaná mnohem častěji. Dalším přirozeným prvkem bude automatizace systémů a technologických celků, aby byla minimalizována nebo úplně vyloučena lidská obsluha. Stále větší důraz bude kladen na šetrné postupy a moderní membránové technologie nebo UV záření. Nejdůležitější však bude, aby firmy problematiku řešily komplexně. A včas, tedy už v době plánování vývoje nových technologií či postupů, nikoliv až tehdy, když se dostaví první problém.

„Jestliže je voda ve správném množství a správné kvalitě na správném místě, jedná se o optimum,“ uvádí Miroslav Maňásek. Investice do péče o vodu se přitom rychle vrací: vynaložené dva miliony mají firmy zpět maximálně do dvanácti měsíců. V případě, že vodu neřeší, naopak tratí statisíce až miliony ročně.