Přibývá lidí, podle nichž není svatba pro výchovu dětí důležitá

V Česku ubývá lidí, podle nichž je pro výchovu dětí velmi důležité, aby byli rodiče sezdáni. Zatímco v roce 2003 si to myslelo 52 procent dotázaných, teď jen 28 procent. Naopak roste podíl těch, podle nichž manželství rodičů není pro výchovu potomků nutné. V roce 2003 to tak vidělo 31 procent lidí, teď 44 procent. Ukázal to prosincový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), do něhož se zapojilo 987 lidí nad 15 let. 

"Česká společnost je v současnosti tolerantnější k soužití partnerů, kteří neuzavřeli sňatek," uvedli autoři z CVVM. 
    
Pomalu roste podíl lidí, kteří považují manželství za zbytečnou instituci. Tento názor má 13 procent lidí, opačně to vidí 61 procent dotázaných. Před deseti lety bylo o zbytečnosti oficiálního svazku přesvědčeno šest procent osob, proti bylo 68 procent. 
    
Postupně se zmenšuje také podíl těch, podle nichž jsou ženatí muži a vdané ženy obecně spokojenější. Před deseti lety si to myslelo 43 procent osob, na konci roku 2013 pak 27 procent. Současně ale přibývá také lidí, podle nichž je špatné manželství lepší než žádné. Zatímco v roce 2003 mělo tento pohled pět procent respondentů, nyní 11 procent. 
    
Čtvrtině lidí se nelíbí, když děti žijí s nesezdanými rodiči. Před deseti lety jich byla víc než třetina. Naopak 49 procent dotázaných nepovažuje uzavření sňatku pro výchovu za velmi důležité, před desetiletím si to myslela čtvrtina. 
    
Podle 55 procent respondentů je v pořádku, když spolu dvojice žijí, aniž plánují svatbu. V roce 2003 to říkalo 46 procent lidí. Tehdy také tři pětiny osob mínily, že lidé, co chtějí mít děti, by se nejdřív měli vzít. V prosinci tento pohled na věc mělo už jen 36 procent odpovídajících. Celkem 52 procent oslovených míní, že jeden rodič může potomka vychovat stejně dobře, jako oba rodiče společně. V roce 2010 mělo tento názor 45 procent lidí. 
    
Názory na manželství a rodinný život se liší podle věku, vzdělání, vyznání, pohlaví a rodinného stavu dotázaných. Ženy častěji než muži uváděly, že hlavní výhodou manželství je finanční jistota, že svobodní mají ve společnosti menší vážnost a že nesezdaní by spolu neměli žít. Muži naopak častěji věřili, že rozvedeným mužům se žije hůř než rozvedeným ženám. 
    
Lidé nad 60 let si nejčastěji mysleli, že děti by dvojice měla mít až po svatbě, sňatek je pro výchovu potomků důležitý a není ani správné, aby spolu nesezdaní bydleli. 
 
zdroj: ČTK