Praha vydala pokyny, jak pečovat o trávníky v období horka a sucha

I když teď prší, nejen hlavní město se potýká s následky dlouhotrvajícího sucha. A dá se předpokládat, že opět přijde období bez deště, kdy bude v metropoli parno. Pražský magistrát na akutální počasí zareagoval a vydal metodické doporučení pro údržbu travnatých ploch.

„Toto doporučení je využitelné pro všechny vlastníky a správce zeleně v hlavním městě a jednotlivých městských částech, a to zejména pro trávníky bez umělé závlahy. Doporučení obsahuje jak rady, postupy i praktické příklady pro parkové a pobytové trávníky, tak i základní doporučení pro údržbu lučních a květnatých porostů,“ uvedl v tiskové zprávě primátorův náměstek Petr Hlubuček která má v gesci právě životní prostředí.

Podle Hlubučeka je nutné na klimatické extrémy reagovat a upravit dosavadní zvyky a pracovní postupy tak, aby nedocházelo k poškozování trávníků a travnatých ploch. Při neodborné péči a nevhodném zásahu může dojít k zásadnímu poškození městské zeleně.

Odbor ochrany prostředí magistrátu se věnuje převážně sečení trávy. Příklad ideální seče travnaté plochy: „Sečeme brzy ráno. Rosa není na závadu kromě pozdního podzimu (od poloviny října). Se sečí končíme vždy, když teplota vzduchu dosáhne +26 °C,“ píše se v dokumentu.