Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva městské části Praha 12

14. 06 2010 | POZVÁNKA na 21. zasedání zastupitelstva městské části Praha 12, které se koná dne 22.6.2010 ve 14.00 hodin v Kulturním zařízení Písková 126, Praha 4 – Modřany

Program:

1.Zahájení, schválení složení návrhové komise
2.Schválení složení volební komise
3.Zpráva o činnosti rady městské části Praha 12 v době od 20. zasedání zastupitelstva městské části Praha 12 do 21. zasedání zastupitelstva městské části Praha 12
4.Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4
5.Navýšení rozpočtu Fondu obnovy městské části Praha 12, podúčet C na rok 2010
6.Rozpočtové změny v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 - III. série
7.Dotace městské části Praha 12 v sociální oblasti v rámci V. programu dotačního řízení hl. m. Prahy
8.Návrh postoupení pohledávky městské části Praha 12 ve výši 227.427,- Kč Bytovému družstvu K Otočce 1877/22, Praha 4
9.Prodej obecního bytového domu Pod Sady č. p. 1734 se zastavěným pozemkem parc. č. 2967/19, k. ú. Modřany
10.Prodej obecního bytového domu Herrmannova č. p. 1754 se zastavěným pozemkem parc. č. 1333/2, k. ú. Modřany
11.Prodej obecního bytového domu K Dolům č. p. 1714 se zastavěným pozemkem parc. č. 2967/8, k. ú. Modřany
12.Prodej obecního bytového domu K Dolům č. p. 1767 se zastavěným pozemkem parc. č. 2967/11, k. ú. Modřany
13.Prodej obecního bytového domu Chuchelská č. p. 1736 se zastavěným pozemkem parc. č. 657/5, k. ú. Modřany
14.Prodej obecních bytových domů Lehárova č. p. 1819 a č. p. 1820 se zastavěnými pozemky parc. č. 26/4 a parc. č. 26/5, k. ú. Modřany
15.Prodej části pozemku parc. č. 3321/1, odděleného na pozemek parc. č. 3321/9, v k. ú. Modřany (při ul. K Vystrkovu)
16.Prodej části pozemku parc. č. 3321/1, odděleného na pozemek parc. č. 3321/10, v k. ú. Modřany (při ul. Dolnocholupická a ul. K Vystrkovu)
17.Směna pozemku parc. č. 898/1 v k. ú. Točná (v oblasti Velká Lada) ve svěřené správě městské části Praha 12 za pozemky parc. č. 900/14, 900/16, 900/18 a 900/19, vše v k. ú. Točná v soukromém vlastnictví
18.Návrh novelizace zřizovací listiny příspěvkové organizace KULTURNÍ CENTRUM „12"
19.Návrh novelizace zřizovací listiny příspěvkové organizace Husova knihovna v Modřanech
20.Prohlášení o přistoupení k realizaci místní Agendy 21
21.Stanovení počtu volebních obvodů pro volby do zastupitelstva městské části Praha 12 v roce 2010
22.Stanovení počtu členů zastupitelstva městské části Praha 12 pro volební období 2010 – 2014
23.Dotazy, podněty, připomínky
24.Závěr
Petr Hána v. r.

starosta

Zasedání zastupitelstva městské části Praha 12 je veřejné a občané jsou srdečně zváni,

Materiály si mohou členové zastupitelstva městské části Praha 12 vyzvednout v poslaneckých přihrádkách ode dne 10.6.2010 (po 17.00 hod.).
 

Diskuse

 
.

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO