Nový automobil pro sociální služby

V areálu Sociálně ošetřovatelského centra v Zárubově ulici se 23. dubna v odpoledních hodinách předával nový automobil. Slavnostního aktu se za městskou část zúčastnili starosta František Adámek, místostarostka Jana Knoblochová, předseda pro koordinaci komunitního plánování Miroslav Kasa a vedoucí odboru sociálních věcí Martin Roth.  

Renault Kangoo zajistila poděbradská společnost Kompakt. „Je to neuvěřitelné, ale od roku 1997 se nám podařilo obstarat již 380 sociálních automobilů v celkové hodnotě 150 milionů korun,“ uvedl zástupce výše zmíněné firmy Jiří Šebesta. Příspěvková organizace městské části má automobil k dispozici za symbolickou jednu korunu ročně na dobu šesti let.

Na projektu spolupracují firmy a podnikatelé z regionu, kteří svými finančními dary umožnili auto získat pro potřeby klientů sociálních služeb.
 
Jak uvedla ředitelka Sociálních služeb MČ Praha 12 Marie Mandíková: „Sociální automobil je pro naši organizaci a klienty velmi výraznou pomocí. Rozhodně přispěje k zefektivnění naší práce a služeb.“