Nadace Naše dítě rozdělila tři ocenění Zlaté srdce

Nadace Naše dítě udělila na každoročním setkání se sponzory celkem tři prestižní ocenění Zlaté srdce. Dvě ocenění putovala dlouhodobým podporovatelům, společnostem ROSSMANN a KIA Motors Czech, a to konkrétně za deset let spolupráce. Třetí Zlaté srdce obdržela advokátka a nositelka titulu Právník roku PRO BONO 2017 Mgr. et Mgr. Alena Vlachová, která stojí za projektem Děti bez dluhů. 

Cenu Zlaté srdce od roku 2005 uděluje Nadace Naše dítě osobnostem, které významně přispívají k ochraně děti a jejich práv, nebo jakýmkoliv způsobem aktivně pomáhají zneužívaným, opuštěným, handicapovaným, týraným či jinak ohroženým dětem. 

Jednatel společnosti Rossmann v ČR, Vladimír Mikel, převzal ocenění z rukou předsedkyně správní rady Nadace Naše dítě, Ing. Marty Ptáčkové. Za deset let spolupráce na kampani Dejme úsměv dětem (dříve 5.000.000 pro dětský úsměv) bylo na pomoc handicapovaným dětem díky zákazníkům sítě drogerií ROSSMANN věnováno více než 57 milionů korun. Advokátka Vlachová toto veřejné ocenění obdržela za nedocenitelnou práci při oddlužování dětí z dětských domovů, stejně jako za práci na změně legislativy v této oblasti.  Se společností KIA Nadace Naše dítě letos spolupracuje také desátým rokem. Společný projekt „Já a KIA pomáháme“ je zaměřen především na pomoc dětem s diagnózami DMO (dětská mozková obrna) a PAS (poruchy autistického spektra). Za dobu spolupráce společnost věnovala na podporu těchto dětí téměř 2,5 milionu korun.  

Podrobné informace o oceněné Mgr. et Mgr. Aleně Vlachové

Vystudovala Právnickou fakultu a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti působila v mezinárodní advokátní kanceláři WEIL, GOTSHAL & MANGES, od roku 2009 je partnerkou advokátní kanceláře VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ. Zaměřuje se zejména na řešení sporů, zastupuje klienty v řízeních před soudy v oblasti občanského, obchodního, pracovního i rodinného práva. Poskytuje rovněž právní služby klientům v rámci mezinárodních arbitráží a ochrany zahraničních investic. Je také zapsanou mediátorkou. Několikrát byla časopisem Právní rádce zařazena mezi nejvýznamnější české právničky v oblasti advokacie. Je držitelkou sošky sv. Yva spolu s titulem Právník roku a čerstvě držitelkou Zlatého srdce.

Alena Vlachová stojí za velkým projektem Děti bez dluhů, který vznikl v podstatě náhodou, když se v roce 2012 v jednom časopise dozvěděla, že děti z dětských domovů mají na prahu zletilosti velké potíže s dluhy, které samy nenadělaly, například na poplatcích za odpad. Tehdy to považovala za chybu úředníka v jednotlivém případu. Vzápětí však zjistila, že nejde o jednotlivé pochybení, ale všeobecně rozšířený postup, který považovala za legislativní zmetek v rozporu s ústavními pořádky.

A začala konat. Rozhodla se, že musí jít cestou změny zákona, novelou, která by od těchto poplatků osvobodila děti a další osoby v ústavní péči. Po třech letech upozorňování, ale i doprošování se u zákonodárců, aby tomu vůbec věnovali pozornost, se jí to nakonec podařilo. V mezidobí zcela zdarma takové děti zastupovala v poplatkovém řízení a následně i v řízení správním. Vše na náklady advokátní kanceláře.

Několik případů se dostalo až k Nejvyššímu správnímu soudu, který v roce 2015 předložil návrh Ústavnímu soudu na vyslovení protiústavnosti konkrétního ustanovení zákona o místních poplatcích. K tomuto návrhu Ústavní soud v létě roku 2017 konstatoval, že je v rozporu s ústavním pořádkem.

Obdobně Alena Vlachová zjistila, že děti z dětských domovů mají na prahu zletilosti na sobě exekuce za jízdy načerno z dob, kdy se jejich biologičtí rodiče o ně řádně nestarali a nedávali jim ani peníze na jízdné. Začala tedy zastupovat i takové děti. Po několikaletých peripetiích jí Ústavní soud ve svých nálezech rovněž dal za pravdu a potvrdil, že pokud dítě jelo načerno v důsledku zanedbání vyživovací povinnosti ze strany rodičů, nic nebrání tomu, aby tato odpovědnost byla přenesena přímo na ně. Za několik let práce a s podporou celé kanceláře se jí podařilo oddlužit několik desítek dětí s částkou hodně přes milion korun.

Ocenění Zlaté srdce
Nadace Naše dítě uděluje toto ocenění od roku 2005. V minulosti tuto cenu za podporu dětí v nouzi získali např. PhDr. Jiřina Prekopová, uznávaná dětská psycholožka a zakladatelka terapie pevným objetím. Mgr. Petra Vitoušová, spoluzakladatelka a prezidentka Bílého kruhu bezpečí, PhDr. Jaroslav Šturma, ředitel Dětského centra Paprsek a místopředseda Českomoravské psychologické společnosti, nebo například zakladatel baby boxů na záchranu odložených dětí Ludvík Hess. 

Nadace Naše dítě
Nadace Naše dítě pomáhá dětem týraným, zneužívaným, mentálně i fyzicky handicapovaným, opuštěným a dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci již od roku 1993. Za tuto dobu bylo potřebným dětem díky velkorysým mecenášům přerozděleno více než 300 milionů korun. Kromě přímé finanční podpory ohrožených dětí a organizací, které děti chrání, poskytuje Nadace Naše dítě bezplatné právní poradenství, tvoří osvětové kampaně a snaží se prosazovat legislativní změny k lepší ochraně dětí. Zakladatelkou nadace je Ing. Zuzana Baudyšová. Nadace Naše dítě je nezávislá organizace, děkujeme proto všem laskavým dárcům, známým tvářím a novinářům za jejich pomoc a podporu! Děti se samy neubrání!

Více informací o projektech na www.nasedite.cz.