Kvalita pohonných hmot byla loni nejlepší za dobu sledování

Kvalita pohonných hmot byla loni nejlepší za dobu sledování, tedy od roku 2001. Ze 3172 odebraných vzorků jich nevyhovělo 98, tedy 3,1 procenta. Česká obchodní inspekce loni uložila čerpadlářům 93 pokut za víc než 23 milionů korun. ČOI o tom dnes informovala v tiskové zprávě. 

"Na výrazném růstu kvality pohonných hmot se podepsala i novela zákona o pohonných hmotách, která umožnila České obchodní inspekci zveřejňovat konkrétní subjekty odpovědné za prodej nejakostních pohonných hmot," uvedla mluvčí ČOI Miloslava Fléglová. Loni také inspekce provedla více kontrol a změnila tak zavedená kontrolní schémata. 

"To vše se projevilo ve zvýšené péči o jakost pohonných hmot ze strany velké části subjektů zapojených do distribuce pohonných hmot. Zjištění bylo sice méně, ale o to závažnějších, za něž byly následně ukládány sankce při horní hranici zákonem stanoveného limitu," dodala Fléglová. Celkem inspekce uložila distributorům motorových paliv provozujícím čerpací stanice 93 pokut ve výši 23,264 milionu korun. 
    
Nejvyšší podíl nevyhovujících vzorků pohonných hmot byl loni zjištěn v červnu (5,4 pct) a v dubnu (5 pct). Nejméně zjištění, a to 1,3 pct, bylo v červenci a říjnu. 
    
Nejčastěji zjišťovaným parametrem, který neodpovídal u vzorků benzinů požadavkům technických norem, byl konec destilace. Z 1296 odebraných nebyl dodržen u 12 vzorků. Při kontrolách nafty byl nejčastějším prohřeškem nižší bod vzplanutí, a to u 30 vzorků ze 1441 kontrol.
 
zdroj: ČTK