Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Jedenáctý památný strom vyhlášený na území městské části Praha 12

12. 06 2010 | Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí, ze dne 5.9.2009, které nabylo právní moci dne 10.2.2010, byl na území městské části Praha 12 vyhlášen jedenáctý památný strom.

Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí, ze dne 5.9.2009, které nabylo právní moci dne 10.2.2010, byl na území městské části Praha 12 vyhlášen jedenáctý památný strom.

Jedná se o mohutný a esteticky působivý dub letní (Quercus robur), rostoucí jako solitérní strom v polích na pozemku č. parc. 920/11 k. ú. Točná, při hranicích s katastrálním územím Cholupice. Výška památného dubu je 14,5 m a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 240 cm. Ochranné pásmo památného stromu, vyhlášené také výše uvedeným rozhodnutím, je ve tvaru kruhu o poloměru 10 metrů.

Tento památný strom, dobře viditelný již z komunikace Hrazanská, od které se nachází v jihovýchodním směru ve vzdálenosti necelých 200 m, rozšířil poměrně početnou rodinu památných stromů rostoucích na území městské části Praha 12, čítající dosud 10 členů. Přitom poslední, desátý památný strom, byl na území městské části Praha 12 vyhlášen teprve před nedávnem - v září roku 2008. Jednalo se též o dub letní (Quercus robur), o obvodu kmene 333 cm, rostoucí v severním cípu lesního porostu v blízkosti lesní cesty, západně od řady garáží v ulici Cihlářova, na pozemku č. parc. 1858/1 k. ú. Kamýk. Dub je zajímavý svým růstem, neboť je to dvojkmen, jehož kmeny na několika místech srůstají.

Závěrem připomínáme, že z celkového počtu jedenácti vyhlášených památných stromů jich můžeme pět nalézt na katastrálním území Točná, po dvou na katastrálních územích Kamýk a Cholupice a po jednom na katastrálních územích Modřany a Komořany. Podrobnější přehled těchto památných stromů naleznete po aktualizaci webových stránek městské části Praha 12 v sekci věnované životnímu prostředí.

Diskuse

 
.

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO