Granty pro živé umění od ministerstva jsou vyšší než loni

Ministerstvo kultury (MK) zveřejnilo výsledky letošního dotačního řízení v oblasti živého umění. Na webové stránce byly v termínu, do kdy měly být výsledky oznámeny, tedy do konce února, uvedeny jen granty pro divadlo, tanec a výtvarné umění, žadatelé z hudební oblasti ještě výsledky neznají. Komise tří zveřejněných okruhů ale rozdělily více peněz než loni a grant také získá více žadatelů. 

MK letos hospodaří s deseti miliardami korun. Oproti loňskému rozpočtu 8,9 miliardy korun jde o nárůst o téměř 14 procent. Jde ale o celkové výdaje ministerstva včetně výdajů spolufinancovaných EU. Relativně vyšší rozpočet je dán také tím, že přes rozpočet MK se vyplácejí náhrady církvím v rámci majetkového vyrovnání. Na finanční náhradu církvím by mělo jít přes dvě miliardy korun, 1,4 miliardy korun jde jako dosud každoročně na podporu činnosti církví. 
    
Výdaje na projekty spolufinancované z EU se s koncem programovacího období snížily, v letošním rozpočtu jsou také sníženy výdaje v programu péče o národní kulturní poklad, podle dřívějšího vyjádření MK se tak podařilo dostat více peněz do programu Kulturní služby, tedy na podporu živého umění. V něm jsou vedle grantových řízení také ministerské programy, třeba na podporu profesionálních divadel a orchestrů, jež byly podle příjemců těchto prostředků v posledních letech výrazně podfinancované. 
    
Nejvíce ze tří uměleckých disciplín, jejichž výsledky grantového řízení byly zatím zveřejněny, dostalo výtvarné umění, kde je ale také nejvíce podaných žádostí. V prvním okruhu, kam patří zejména výstavy a podpora galerií, komise rozdělila 28 milionů korun mezi 114 žadatelů, ve druhém, kde je hlavně podpora vydávání knih a časopisů, bylo podpořeno 51 projektů celkem 9,2 milionu korun. 
    
Loni komise pro výtvarné umění rozdělily 15,6 a sedm milionů korun. Časté však bývá, že v průběhu roku MK ještě některé projekty podpoří dalšími částkami - i tuto praxi kromě údajně nízkých rozdělovaných částech mnozí kritizují jako nesystémovou. 
    
Komise pro divadlo loni rozdělila 20,2 milionu mezi 60 žadatelů, letos 26,8 milionu rozdělila 62 žadatelům. Nejvíce peněz dostávají festivaly Divadlo Plzeň (3,8 milionu) a festival německého jazyka (2,9 milionu). Žádostí je každý rok kolem 150 s celkovými požadavky až na 90 milionů korun. 
    
Tanec v České republice bude ze státních zdrojů letos podpořen částkou 13,9 milionu korun, které si rozdělí 63 zájemců; nejvíce, 1,8 milionu korun, dostává festival Tanec Praha. Loni oblast tance dostala jen devět milionů korun, které si muselo rozdělit 36 žadatelů. Žádostí v taneční oblasti je každoročně kolem 80 a celkový objem požadovaných peněz je do 50 milionů. 
    
Oblast živého umění je ze strany státu podle odborníků podfinancovaná, od roku 2009, kdy se začaly prostředky určené v rozpočtu MK na jeho podporu snižovat, si příjemci grantů každoročně stěžují na jejich nízkou úroveň. Kritice také podléhá fakt, že do grantů ministerstvo zařazuje i takzvané prioritní akce, tedy tradiční, prestižní, často mezinárodní velké akce, jejichž podpora, nikoli však její výše, od státu je předem téměř jistá. Velké částky na ně určené pak ubírají prostředky grantovým komisím, které každoročně znovu posuzují každou žádost. 
 
zdroj: ČTK