Festival příležitostí Profesia days přilákal převážně mladší návštěvníky

Festival příležitostí Profesia days i v době rekordně nízké nezaměstnanosti přilákal tisíce návštěvníků. Potvrdil, že lidé se zajímají o své kariérní možnosti a Profesia days vyhledávají jako příležitost zmapovat své možnosti na trhu práce. V rámci odborného veletrhu HR days se diskutovalo zejména o aktuálních změnách, kterými prochází trh práce a konkrétních způsobech řešení otázek, které přináší.

Festival příležitostí Profesia days letos proběhl na konci října. Výrazné změny, které trh práce v České republice prodělal v posledních letech, se projevily i na jeho podobě. Z veletrhu práce určeného především pro ty, kteří hledali zaměstnání, se změnil na festival příležitostí pro lidi, kteří se aktivně zajímají o rozvoj své kariéry.

Profesia days 2019 v číslech

Profesia days jsou především šancí pohovořit si v neformální atmosféře se zástupci předních zaměstnavatelů z ČR i ze zahraničí – těch bylo letos více než 130. Návštěvníci ale také mohli navštívit více než 100 přednášek, workshopů a dalších aktivit, které nějak souvisejí s pracovním životem. V rámci testovací zóny mohli otestovat své jazykové nebo IT znalosti a získat certifikát potvrzující jejich úroveň: jazykových certifikátů bylo letos vydáno 260, těch potvrzujících dobré IT dovednosti 120. Své CV na stánku Profesia.cz pod odborným vedením sepsalo 200 návštěvníků.

Velkou pozornost vzbudil Ostrov zdraví

Novinkou letošního ročníku byly Ostrovy příležitostí, které byly letos zaměřené na zdraví a start-upy. A právě přednášky a aktivity zaměřené na zdravý životní styl, kompenzaci pracovního vytížení aktivním odpočinkem, sloučení pracovního a soukromého života nebo zdravou výživu poutaly velkou pozornost návštěvníků. Velmi příznivou reakci vzbudila zejména expozice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde měli návštěvníci Profesia days možnost nechat si otestovat, nakolik se mají obávat syndromu vyhoření, tedy jaké je jejich stresové zatížení profesí.

Jací jsou návštěvníci Profesia days

Profesia days zdaleka nenavštěvují jen ti, kteří hledají práci, nebo čerství absolventi. 42 % návštěvníků akce bylo aktuálně v zaměstnaneckém poměru, 21 % tvořili studenti, 19 % bylo nezaměstnaných, 8 % tvořili živnostníci. Převažovali lidé s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou (40 %), početně následovali vysokoškoláci II. (23 %) a I. stupně (17 %), potom lidé se základním vzděláním (9 %). Věkové spektrum návštěvníků zahrnovalo všechny věkové kategorie, početněji byly zastoupené mladší generace. Více než 60 % byli lidé mladší 34 let, nejméně byla zastoupená nejstarší generace 55+. Mírně převažovaly ženy, kterých bylo 56 %.

I když na Profesia days byli zastoupení zaměstnavatelé z celé republiky i ze zahraničí, více než 90 % návštěvníků poptávalo práci ve Středočeském kraji nebo v Praze. O práci v zahraničí projevila zájem celá čtvrtina návštěvníků. Na akci přijeli lidé z celé republiky, kromě Prahy a středních Čech byly nejhojněji zastoupené kraje Ústecký a Moravskoslezský. Lidé nejčastěji hledali práci v administrativě, obchodě a službách nebo v marketingu.

Odborný veletrh HR days

Souběžně s Profesia days proběhl i odborný veletrh HR days. Témata přednášek a workshopů byla zvolena tak, aby v ucelené formě pokrývala jednotlivé personalistické procesy a aktuální změny v nich – od náboru zaměstnanců přes změnu role lídra, způsoby hodnocení výkonu lidí a jejich motivaci, optimální nastavení benefitů, až po uplatnění moderních technologií v personalistice a dopad robotizace a automatizace na pracovní trh. HR profesionálové vysoko hodnotili zejména přednášky zaměřené na moderní trendy, které se uplatňují v náboru, legislativní změny, posun v roli manažera jako lídra nebo na to, jak identifikovat základní pilíře firemní kultury. Stěžejním přínosem HR days i nadále zůstává networking - možnost hovořit s kolegy z jiných firem a s dalšími HR odborníky o problémech, které řeší ve svých firmách a sdílet informace o jejich řešení.