Důchodová komise má nástin tří základních variant rušení 2. pilíře

Důchodová komise dostala od ministerstva financí nástin tří variant ukončení druhého důchodového pilíře. Počítají třeba s možností vystoupit z něj, s vyplacením všech vkladů po jeho zrušení či s převedením části peněz do veřejného důchodového systému a části do třetího pilíře. Podle materiálu ani jedna z variant "nemůže zcela zabránit právním sporům".

Druhý důchodový pilíř prosadila vláda Petra Nečase (ODS). Od loňska mohou lidé přesměrovat tři procenta odvodů z veřejného důchodového systému do vlastního spoření u penzijních společností, částku ve výši dvou procent odvodů musí přidat ze svého. Využilo toho 83.260 osob. Nynější koalice se ke zrušení druhého pilíře zavázala ve své smlouvě. Postup má navrhnout komise zástupců stran a expertů. Její předseda Martin Potůček uvedl, že řešení bude do konce července. Podle něj je reálné druhý pilíř zrušit od ledna 2016. Ministerstvo financí navrhuje spíš leden 2017.
 
Podle první varianty by si lidé dál mohli spořit částku ve výši pěti procent odvodů do fondů, jen by ji museli celou dát ze svého. Do důchodového systému by pak znovu platili plné odvody. Z druhého pilíře by mohli kdykoliv vystoupit a "s prostředky naložit dle svého uvážení", uvedlo ministerstvo financí v pracovním materiálu. Autoři předpokládají, že by tak počet lidí ve druhém pilíři rapidně poklesl.
 
Podle dokumentu tato varianta do vlastnických práv lidí nezasahuje a investice akcionářů penzijních společností nemaří. "Dochází jen k postupnému faktickému ukončování systému. Z hlediska rizika žalob na stát se tato varianta jeví jako nejvhodnější," uvádí materiál.
 
Podle druhé varianty by se druhý pilíř zrušil a lidé by po jeho ukončení dostali všechny naspořené peníze. Mohli by je získat v hotovosti, nebo si je převést do třetího pilíře. Podle ministerstva financí by "určitou satisfakcí" pro účastníky druhého pilíře za jeho zrušení mohlo být to, že by se jim v budoucnu nekrátila penze z veřejného systému. "Toto řešení by mohlo snížit riziko žalob na stát, týkajících se možných nároků na náhradu škody způsobenou zrušením druhého pilíře," uvádějí autoři návrhu. Podle nich toto řešení ale hrozbu soudních sporů úplně nevylučuje. Ve hře je i možnost, že by lidé mohli do veřejného důchodového systému doplatit částku, kterou z něj vyvedli, aby se jim v budoucnu penze nekrátila.
 
Podle třetí varianty by střadatelé volbu neměli. Penzijní společnost by část úspor převedla do veřejné důchodové soustavy, část by jim vyplatila. Buď by jim ji dala přímo, nebo by ji povinně přesunula do třetího pilíře. Autoři podotkli, že snahy zasahovat do vlastnictví by mohly vyvolat právní spory i to, že by takový zákon mohl zrušit Ústavní soud. "Z tohoto důvodu tuto variantu nebo jakékoliv její variace obsahující prvky stanovení povinnosti naložit s prostředky určeným způsobem nelze doporučit," stojí v materiálu.
 
Právě o třetí variantě ale už dřív mluvili někteří politici. Potůček nechtěl zatím říct, jaký model se jeví jako nejpravděpodobnější. Podle něj se komise snaží riziko sporů minimalizovat. Opoziční ODS a TOP 09 jsou proti rušení druhého pilíře.
 
zdroj: ČTK