Právě se nacházíte:

Den Země 2012 v Modřanech

Městská část Praha 12 zve občany na 21. ročník zábavně naučné akce Den Země 2012. Bude se konat v sobotu 21. dubna od 13.00 do 18.00 hod. ve volnočasovém areálu Freestyle Park Modřany, v ul. Vltavanů nedaleko modřanského jezu.

Jako tradičně se na programu podílí základní organizace Českého svazu ochránců přírody Koniklec; partnerem akce je občanské sdružení Freestyle Park Modřany.

Pod záštitou místostarostky Ing. Evy Tylové je motivem letošního Dne Země Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Návštěvníci se mohou těšit na soutěže s ekologickou tématikou pro děti i rodiče v oborech obnovitelných zdrojů energie, udržitelného zemědělství a herbální medicíny, využití a ochrany vodních zdrojů a managementu lokálních cyklů. Danou tématiku budou doplňovat informační a prodejní stánky. Jako každý rok byly osloveny místní školy s nabídkou účastnit na programu Dne Země. Také vystoupí občanské sdružení Merlin pro ochranu handicapovaných sov a dravců.

Freestyle Park se nachází u Vltavy, při ulici Vltavanů, nedaleko ulice K Jezu (pod modřanským jezem), kde lze navštívit restauraci, nebo se občerstvit ve stáncích v areálu. Vstup na akci je zdarma. Den Země Prahy 12 je tradičně pořádán za finanční podpory firem působících na území městské části Praha 12.

Kdo chce aktivně podpořit myšlenku Dne Země a něco konkrétního udělat pro životní prostředí kolem sebe, je vítán při úklidu odpadků v Modřanské rokli v pátek 20. dubna od 14.00 hod. Úklid bude probíhat pod záštitou ZO ČSOP Koniklec, bližší informace podá předseda MUDr. Hynek Jebavý tel.: 777 156 537.

www.praha12.cz