Asociace Romů chce od vlády řešení bydlení pro sociálně vyloučené

Celostátní asociace Romů ČR žádá vládu, aby se zabývala problematikou bydlení pro lidi ohrožené sociálním vyloučením. Asociace tak zareagovala na situaci v ghettu v ulici Přednádraží v Ostravě-Přívoze, kde stavební úřad minulý pátek nařídil několika desítkám obyvatelů zchátralých domů, převážně Romů, aby se vystěhovali. Pobyt v budovách je podle úřadu životu nebezpečný. Romové z celé republiky ale často nemají možnost najít lepší bydlení, uvedla dnes asociace na webu Romea.cz.

Asociace Romů nejprve ve svém prohlášení požádala o rychlé řešení situace v domech v Ostravě-Přívoze. "Vyzýváme městskou část, aby zajistila všem obyvatelům těchto domů přechodné bydlení na ubytovnách, a nájemníkům, kteří řádně plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, přidělila adekvátní bydlení ve svém obvodu," sdělilo vedení asociace. Podobné podmínky však podle ní panují v řadě dalších českých měst. Bydlení prý proto patří k největším problémům romských komunit v Česku. "Nedostupnost bydlení pro lidi v hmotné nouzi udržuje sociálně vyloučené osoby v začarovaném kruhu," uvedla asociace.

"Vzhledem ke špatné sociálně-ekonomické situaci většina romských rodin s dětmi využívá nájemní bydlení, případně bydlení na předražených ubytovnách. Romské rodiny rovněž velmi obtížně získají nájemní bydlení prostřednictvím realitních kanceláří, a to i v případech, kdy řádně pracují a mají finanční prostředky na hrazení nájmu," popsalo vedení asociace situaci.
 
Zmíněné podmínky pak podle asociace vytěsňují Romy do okrajových částí měst s nízkou, nebo žádnou dostupností služeb a do domů a bytů v tak špatném stavu, že ohrožují zdraví jejich obyvatel, stejně jako v Ostravě-Přívoze. "Zkušenosti z praxe i výzkumy naznačují, že absence možnosti bydlení a následná migrace rodin s dětmi, je jednou z bariér vstupu na trh práce i úspěšnosti dětí ve školách a dalším vzdělávání," doplnila asociace.
 
Vyzvala proto vládu, aby se začala touto problematikou zabývat. "Je nezbytně nutné vypracovat věcný záměr zákona o sociálním bydlení, který by systematicky a konkrétně upravoval postavení státu a povinnosti měst a obcí v oblasti bytové politiky ve vztahu k osobám ohroženým sociálním vyloučením," sdělila asociace. Podle ní by měl zákon určit cílovou skupinu osob, minimální standard bydlení a právní rámec tvorby bytového fondu pro účely sociálního bydlení.
 
zdroj: ČTK